oir banner

اعطاي كمك تحصيلي به دانشجويان جوياي كار توسط شركت هتكو ( هوا ابزار تهران )

احترامآً بدین وسیله به اطلاع می رساند شرکت هکتو به عنوان معتبرترین سازنده داخلی تجهیزات تولید هوا و گازهای صنعتی در کشور، در راستای رسالت خود برای ایجاد ارتباط بیشتر میان صنعت و دانشگاه و همچنین پیرو سیاست های راهبردی و دراز مدت خود جهت جذب استعدادهای نخبه، در نظر دارد ضمن شناسایی دانشجویان با استعداد و جویای کار مشغول به تحصیل، با ارائه آموزش های تخصصی و رایگان به آن ها، بستر لازم را جهت مهارت آموزی و اشتغال آینده آنان فراهم نماید.

شایان ذکر است شرکت طی دوران تحصیلی دانشجویان منتخب، نسبت به پرداخت کمک هزینه های آموزشی در کنار دستمزدهای همکاری منتخبین اقدام می نماید.

بازدید ها : 100
 

جستجو در سايت