oir banner

 اولويت هاي پژوهشي شركت آب منطقه اي خراسان رضوي

لیست عناوین اولویت های پژوهشی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در سال 1395 و فرم های پروپوزال از طریق مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.khrw.ir (مدیریت دانش، تحقیقات و پژوهش) در دسترس می باشد.   پژوهشگران محترم می توانند پس از بررسی عناوین، فرم پروپوزال تکمیل شده را به همراه مدارک ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ   1395/08/25 به گروه تحقیقات کاربردی شرکت ارسال نمایند.

1- نسخه کاغذی به همراه فایل الکترونیکی (با فرمت docx) پروپوزال تکمیل شده

2- تصویر حکم کارگزینی و آخرین مدرک تحصیلی پژوهشگر اصلی

3- نسخه کاغذی چکیده طرح در یک صفحه A4 به همراه فایل الکترونیکی (با فرمت docx)

عناوین اولویت های پژوهشی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در سال 1395

بازدید ها : 147
 

جستجو در سايت