oir banner

 اولويت هاي پژوهشي شركت آب و فاضلاب مشهد

لیست عناوین باقیمانده از اولویت های پژوهشی سال جاری شرکت آب و فاضلاب مشهد به منظور دریافت پیشنهادهای پژوهشی اعلام گردید. پژوهشگران علاقمند می توانند پیشنهادهای خود را به شرکت اعلام نمایند. لازم به ذکر است با توجه به پانل های تخصصی تبیین نیازهای پژوهشی در آذر ماه سال جاری، در صورت عدم دریافت پیشنهاده مناسب، موارد در پانل ها طرح موضوع شده و فرآیند جذب پژوهشگر از آن طیق پیگیری خواهد شد.

عناوین پژوهشی مورد درخواست:

1. شناسایی منابع و عوامل موثر در ایجاد بو در سطح شهر مشهد

2. تهیه سناریوهای مختلف وقوع بحران در خط انتقال آب سد دوستی و ارائه راهکارهای پیشگیری، مقابله و کاهش (پایان نامه)

3. بررسی تعیین سطح اقتصادی نشت در شبکه های آب رسانی/ مطالعه موردی: شبکه آب رسانی آبفا مشهد (پایان نامه)

4. بررسی و ارائه راهکار اجرایی برای اصلاح لوله های فرسوده در حال بهره برداری با استفاده از روش ها و فناوری های نوین پوشش لوله از داخل (پایان نامه)

5. بررسی و امکان سنجی استفاده از ظرفیت های محلات برای مقابله با شرایط بحران (پایان نامه)

6. بررسی تحلیلی اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت های زیر مجموعه (پایان نامه)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آدرس شرکت: مشهد - خیابان فلسطین- نبش فلسطین26 / صندوق پستی : 1139-91735

تلفن:37644222 / نمابر: 37659887

آدرس سایت شرکت: www.abfamashhad.ir

بازدید ها : 143
 

جستجو در سايت