oir banner

اولويت هاي پژوهشي شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد

به منظور مشارکت فعال دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور در اجرای پروژه ها و طرح های تحقیقاتی صنعت آب و برق و در اجرای سیاست های وزارت نیرو جهت تدوین و انتشار عناوین نیازها و اولویت های تحقیقاتی صنعت آب و برق، علاقمندان می توانند پس از ثبت نام در سامانه تحقیقات برق به نشانی http://satab.tavanir.org.ir   نسبت به ارسال طرح های مورد نظر به دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد اقدام نمایند. ضمناً رعایت موارد زیر جهت بررسی و تائید عناوین ارسالی الزامی است.

1- عناوین نیازها و اولویت های تحقیقاتی تعیین شده در راستای دستیابی به اهداف و محورهای مورد تأکید در اسناد بالادستی وزارت نیرو و اولویت های تحقیقاتی و فناوری و طرح های کلان ملی مصوب شورای عالی علوم   تحقیقات و فناوری (عتف) باشد. عناوین اولویت های مصوب این شورا در سامانه تحقیقات برق به نشانی http://satab.tavanir.org.ir قابل دسترسی می باشد.

2- عناوین نیازها و اولویت های تحقیقاتی تعیین شده در راستای اهداف فناورانه صنعت برق بر اساس ابلاغیه شماره 91/47558/30/100 مورخ 1391/12/20 وزیر محترم نیرو باشد. اهداف فناورانه صنعت برق بر اساس ابلاغیه مذکور به ترتیب اولویت ؛ افزایش امنیت انرژی (پدافند- فنی و قابلیت اطمینان)، مدیریت بهینه تقاضا با توجه به کاهش شدت مصرف انرژی، کفایت ذخیره تولید، عرضه برق رقابتی و اقتصادی، و کاهش آلودگی محیط زیست می باشد. عناوین اهداف فناورانه صنعت برق در سامانه تحقیقات برق به آدرس مذکور قابل دسترسی می باشد.

3- محور و زیرمحورهای عناوین اولویت های تحقیقاتی براساس فهرست محورها و زیرمحورهای اولویت های تحقیقاتی صنعت برق در سامانه تحقیقات برق به آدرس مذکور قابل دسترسی می باشد.

4- از اعلام نیازهایی که هم اکنون پروژه های آن در حال اجرا هستند خودداری شود.

5- عناوین تحقیقاتی می بایست به طور روشن، واضح و صریح به فعالیت های تحقیقاتی مورد نظر اشاره نماید.

6- اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق می بایست با عنوان بیان شده تحقیق مطابقت داشته باشد.

7- بر اساس بند 4-2 آئین نامه تعریف فعالیت های تحقیقاتی در صنعت برق ( (شماره 01-001-آ) دبیرخانه تحقیقات برق شرکت توانیر)، دلایل شمول تحقیقاتی بودن پروژه نیز توضیح داده شود. لازم به ذکر است متن آئین نامه مذکور در سامانه تحقیقات برق به آدرس مذکور قابل دسترسی می باشد.

8- دقت شود تا از تعریف عناوین تحقیقاتی که مشمول بند 4-4 آئین نامه مورد اشاره و زیربندهای آن می شود، خودداری گردد.

9- کارشناسان دفتر تحقیقات شرکت به شماره تلفن 38536301 و آدرس پست الکترونیکی آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید آماده پاسخ گویی می باشند.

شایان ذکر است حمایت مالی از پروژه های تحقیقاتی منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و تایید دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو بوده و براساس اولویت های تحقیقاتی اعلام شده صورت خواهد پذیرفت.

بازدید ها : 148
 

جستجو در سايت