oir banner

اولویت های پژوهشی سازمان سنجش آموزش كشور

مرکز تحقیقات سازمان سنجش آموزش كشور در راستای تحقق کارا و اثربخش مأموریت های سازمان (سنجش علمی و ارزیابی آموزشی و تضمین کیفیت آموزش عالی)، اولویت های پژوهشی خود را درسال 96-95 به شرح زیر اعلام نمود. لازم به ذکر است که مهلت ارسال طرح های پژوهشی براساس اولویت های اعلام شده تا تاریخ 1395/12/11 می باشد.

عناوین اولویت ها

 

 

بازدید ها : 92
 

جستجو در سايت