oir banner

اولويت هاي پژوهشی شركت برق منطقه ای خراسان


شرکت برق منطقه ای خراسان لیست اولویت های تحقیقاتی سال 1396 خود را به شرح زیر اعلام نمود. لازم به ذکر است ثبت پروژه از طریق سایت دفتر تحقیقات به آدرس www.krec.ir/researchnew انجام می شود. ضمناً راهنمای نحوه ثبت نام در سایت و ارسال پروژه نیز به شرح زیر می باشد. همچنین فرم تعریف پروژه در سایت شرکت، بخش "مستندات و فرم ها" قابل مشاهده است.

عناوین اولویت های پژوهشی شرکت برق منطقه ای خراسان در سال 1396

راهنمای ثبت نام در سایت دفتر تحقیقات و ارسال پروژه های تحقیقاتی

بازدید ها : 55
 

جستجو در سايت