شرح وظایف دفتر ارتباط علمی دانشگاه و جامعه

 

 • برنامه‌ریزی برای ايجاد و توسعه ارتباط پويا بين دانشگاه و جامعه؛
 • برنامه‌ریزی برای گسترش تحقيقات كاربردی و تقاضا محور؛
 • برنامه‌ریزی ايجاد زيرساخت‌های لازم برای اجراي طرح‌هاي كاربردی و توسعه‌ای در دانشگاه؛
 • ارتباط موثر با واحدهای تحقيق و توسعه در صنايع و سازمان‌های دولتی و غيردولتی؛
 • دريافت نيازها، مشكلات و مسائل جامعه، تعريف پروژه‌های مناسب و اجرا از طريق قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی؛
 • نظارت بر انجام امور ستادی درخصوص قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی؛
 • شناسایی بازارهای داخلی و بین‌المللی عرضه دارایی‌های فکری؛
 • برنامه‌ریزی برای توسعه بازار داخلی و بین‌المللی عرضه توانمندی‌های علمی و اجرایی دانشگاه؛
 • برنامه‌ریزی برای تجاری‌سازی دارایی‌های فکری؛
 • تنظیم و نظارت بر اجرای قرارداد طرح‌های برون دانشگاهی؛
 • تنظیم و نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه‌های همکاری؛
 • راه‌اندازی و راهبری کرسی‌های دانشگاه در صنعت؛
 • برنامه‌ریزی استقرار و نظارت بر واحدهای تحقیق و توسعه صنایع در دانشگاه (برابر آیین پذیرش شبکه همکار)؛
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای دوره‌های کارآموزی و کاروزی در صنایع؛
 • برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌ای فن‌بازارهای تخصصی؛
 • ساماندهی و هماهنگی میان کارگزاران و موسسات همکار در بازاریابی دارایی‌های فکری؛
 • فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در زمینه بازاریابی دارایی‌های فکری؛
 • تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز.