Intellectual-Property-1

 

شرح وظایف دفتر مالکیت فکری

 • برنامه‌ریزی برای شناسایی دارایی‌های فکری دانشگاه در زمان مناسب (نظارت بر فرآیند مستندسازی دستاورد‌های پژوهشی)؛
 • برنامه‌ریزی و پیشنهاد سیاست‌های کلی برای نحوه واگذاری و یا دریافت دارایی‌های فکری؛
 • بررسي دستاوردهای تحقيقاتی دانشگاه از لحاظ قابليت ثبت در قالب يكی از مصاديق دارایی فكری؛
 • انتخاب دارایی‌های فکری مناسب جهت تولید فناوری؛
 • تشکیل پایگاه اطلاعاتی برای ارائه دارایی‌های فکری و شناسایی نیازهای جامعه؛
 • ارزیابی قابلیت تجاری‌سازی دارایی‌های فکری؛
 • برآورد ارزش اقتصادی دارایی‌های فکری؛
 • تعیین میزان مشارکت هر یک از ذینفعان فکری؛
 • انجام اقدامات مناسب جهت ثبت دارايی‌های فكری دانشگاه؛
 • انجام اقدامات مناسب جهت حفاظت از دارايی‌های فكری دانشگاه؛
 • رسیدگی به اختلافات میان ذینفعان دارایی‌های فکری؛
 • فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در زمینه مالکیت فکری؛
 • ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه مالکیت فکری؛
 • ساماندهی و هماهنگی میان کارگزاران و موسسات همکار در ثبت دارایی‌های فکری؛
 • آموزش، مشاوره در زمینه حفاظت از دارایی‌های فکری، تدوین دانش فنی و مستندسازی فناوری؛
 • پيگيری حقوقی موارد مربوط به حقوق مالكيت فكری دانشگاه در مراجع ملی و بين‌المللی از طريق وكلای متخصص داخلی و يا بين‌المللی؛
 • بررسی استفاده از نام دانشگاه در گواهینامه ثبت اختراع توسط شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در دانشگاه و یا سایر متقاضیان اعم از عضو هیات‌علمی، کارکنان و دانشجویان؛
 • تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز جهت تصویب در کمیسیون فناوری دانشگاه.