شرح وظایف مرکز نوآوری

 

 • حمایت از استقرار واحدهای تحقیق و توسعه صنایع پیشرفته؛
 • شناسایی و ثبت ايده‌های نو در زمينه‌های تخصصی؛
 • برنامه‌ریزی برای حمايت از ايده‌های فناورانه تا مرحله ساخت نمونه اوليه؛
 • شناسايی و سازماندهی دانشجويان و نخبگان دانشگاهی كارآفرين؛
 • برنامه‌ریزی برای كمك به شكل‌گيری هسته‌های فناوری (منتوری)؛
 • تدوین و تصویب نحوه پذیرش ایده‌های نو جهت ورود به مرکز نوآوری؛
 • نظارت بر تشکیل پایگاه اطلاعاتی برای ایده‌های نو؛
 • ارائه خدمات پشتیبانی مالی و اداری و اعتباری به ایده‌های واجد شرايط مرکز؛
 • كمك به بازاريابی و انتقال ايده‌های برتر به محيط‌های صنعتی و كاربردی؛
 • حمایت از چاپ نشریات تخصصی در حوزه ايده‌پردازی و كارآفرينی؛
 • تسهیل ایجاد ارتباط میان دانشگاهیان و صنایع؛
 • برگزاری دوره‌ها و كارگاه‌های آموزشی برای ارتقای مهارت‌های کارآفرینی
 • برگزاری همایش، گردهمایی وکنفرانس درسطح ملی، منطقه‌ای وبین‌المللی جهت تبادل نظر و گسترش همکاری بین صاحباب نظران؛
 • اطلاع‌رسانی در زمینه‌های نوآوری و  کارآفرینی؛
 • ایجاد بانک اطلاعات ايده‌های برتر؛
 • تایید آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز جهت تصویب در کمیسیون فناوری.