7547679864646اولویت‌های پژوهشی و فناوری

 

9671961541215

  

 

 

 

464632369952522666

 

 

20141128105434ch-eb867066485a9ebde9c627d99ae556f21

56558551447656252

8fc411c8-5184-4a96-94d3-2935764a43c1

 

 

 

اولویت های پژوهشی سازمان ملی بهره وری ایران 97
arvjdvhndf

 

  • اولویت‌های پژوهشی شرکت برق منطقه ای خراسان

 

 

 

r 11 160517100327

 

Article2016726115829139-131373320622682256

 

 

6546450 932

  • اولویت‌های پژوهشی شهرداری مشهد

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image result for ‫ستاد علوم شناختی‬‎