اعلام ظرفيت كارآموزی سال 96 شركت پالايش نفت تهران

 

اعلام ظرفيت كارآموزي سال 96 شركت پالايش نفت تهران