جلسه بررسی روند اجرای دوره کارآموزی بلند مدت دانشجویان مقطع کارشناسی در سال 1403-1402 در روز یکشنبه 10 دی ماه 1402 با حضور دکتر پناهی، مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه و مهندس دلیری، رئیس اداره مهارت افزایی و توسعه کارآموزی و همچنین نمایندگانی از کارگروه های مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مدیریت و دانشجویان شرکت کننده در طرح کارآموزی بلند مدت در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید. در طرح کارآموزی بلند مدت 33 دانشجو از 15 شرکت حضور دارند.

در ابتدا دکتر پناهی با اشاره به پیگیری مستمر از دانشجویان و شرکت های شرکت کننده در طرح، در خصوص رفع موانع و مشکلات احتمالی به وجود آمده در طول این دوره اعلام آمادگی کرد.
در ادامه دانشجویان شرکت کننده در طرح به بیان نقطه نظرات و شرایط موجود در صنایع و شرکت های موجود پرداختند و پیشنهاداتی جهت بهبود طرح نیز ارائه کردند.

IMG 1289 IMG 1291IMG 1292