مديران ارشد گروه توسعه اقتصادي گهر با مديران و اعضاي هیئت‌علمی گروه‌های آموزشي مختلف دانشگاه فردوسي  در روز چهارشنبه 25 بهمن‌ماه 1402 ديدار و گفتگو كردند. در اين نشست كه مديران و اعضاي هیئت‌علمی 6 گروه آموزشي عمران، برق، كامپيوتر، مديريت صنعتي و مكانيك دانشگاه فردوسي و نيز مديران شرکت‌ها و بخش‌های مختلف گروه توسعه اقتصادي گهر حضور داشتند، در خصوص نحوه همکاری‌های علمي، صنعتي و پژوهشي ميان دانشگاه و اين هلدينگ تصمیم‌گیری شد. در اين نشست محمدرضا صالحان عضو هیئت‌مدیره گروه توسعه اقتصادي در سخناني اظهار داشت: تأمین نيروي انساني كارآمد از مهم‌ترين چالش‌های توليد و صنايع است. در نشست انجام شده در خصوص تشكيل كارگروه مشترك جهت پيشبرد مباحث مربوط به بورسيه صنعتي دانشجويان در حال تحصيل، جذب دانشجويان در قالب كارآموزي بلندمدت و فارغ‌التحصیلان دانشگاه گفتگو و تفاهم صورت گرفت. در ادامه مقرر گرديد در نشست مشترك اعضاي اين كارگروه مشخص شود.

 5947356500739603946 121

 5947356500739603941 1211003620458 67851334