به‌پاس همكارى و تعامل سازنده علمى دانشگاه فردوسی مشهد در راستاى اقدامات پژوهشى شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، كسب افتخارات سالیان اخير اين شركت در زمينه تحقيق و توسعه حاصل حضور فعال و مؤثر اساتيد محترم آن دانشگاه جناب آقايان پرفسور كامران داورى و دكتر سيد محمدرضا علوى مقدم به‌عنوان اعضاى كميته تحقيقات و فناورى اين شركت، از ایشان تقدیر می‌گردد.

همكارى اين اساتيد به شرح ذيل است:

١-دستگاہ اجرایی برتر استان به عنوان "حامى طرح هاى پژوهشى مسئله محور" با تقدير آقاى يعقوبعلى نظرى استاندار محترم خراسان رضوى

٢-انجام پروزه برتر پزوهشى وزارت نيرو با عنوان "توسعه داشبورد مديريتى مطالعات منابع آب مبتنى بر سامانه اطلاعات مكانى به منظور ارائه تحليل ها و كزارش هاى مديريتى" يا تقدير سركار خانم مهندس مريم كارگر نجفى معاونت محترم سرمايه انسانى، تحقيقات وفناورى اطلاعات وزارت نيرو

٣-شركت برتر بخش صنعت آب در زمینه تحقیقات کاربردی با تقدير جناب آقاى مهدى دانشكر معاونت محترم مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران

۴-اجرای پروژه برتر پژوهشی در شرکت‌های زیر مجموعه شر کت مدیریت منابع آب ایران به تأیید جناب آقای مهدی دانشگر معاونت محترم مجامع، توسعه مديريت و پشتيبانى شركت مديريت منابع آب ايران

۵-راهبری برتر در بخش تحقيقات صنعت آب به تأیید جناب آقاى مهدى دانشگر معاونت محترم مجامع، توسعه مديريت و پشتیبانی شركت مديريت منابع آب ايران

۶-همکاری مؤثر در برگزاری نمایشگاه تقاضاى ساخت و توليد ابرانى (تستا) با تقدير جناب آقای دكتر مجتبى نورى مدیرکل محترم دفتر تحقیق، توسعه، فناورى اطلاعات و امنيت فضاى مجازى شركت مديريت منابع آب ايران

٧-ارائه پژوهش کاربردی در زمینه هوش مصنوعی در بیست و هفتمین ارائه دستاوردهای پژوهشى صنعت آب كشور با تقدیر جناب آقای مهدی دانشگر معاونت محترم مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران

Fum Thumbnail