• آزمایشگاه شیمی معدنی
 • آزمایشگاه شیمی آلی
 • آزمایشگاه بیوشیمی
 • آزمایشگاه شیمی پلیمر
 • مرکز توسعه فناوری‌های پیشرفته

  مرکز توسعه فناوری‌های پیشرفته

 • دفتر طراحی رباتیک و اتوماسیون صنعتی پیشرفته

  دفتر طراحی رباتیک و اتوماسیون صنعتی پیشرفته

 • طراحی و ساخت و بهره برداری توربین بادی

  طراحی و ساخت و بهره برداری توربین بادی

 • Motion Simulators

  Motion Simulators

  FUM-Large Stewart

 • FUM-Hand V

  Medical Robots

  FUM-Hand V

 • FUM-SCARA

  Industrial Robots

   FUM-SCARA
 1. اخبار
 2. اطلاعیه ها

khadamat azmayeshgah copy1

خدمات آزمایشگاهی

khadamat azmayeshgah copy1

خدمات آموزشی

khadamat moshavereye copy

خدمات مشاوره‌ای

khadamat motaleati copy2

پژوهشکده‌ها