نام و نام خانوادگی (عضو هیأت علمی)دانشکده گروه آموزشیشماره تماسشروع دورهپایان دورهوضعیتنوع دورهاسم شرکتفایل ارائه
دکتر محمد رنجبر مهندسی (گروه آموزشی مهندسی صنایع) 051-38805092 1403/02/01 1403/05/01 جاری پاره وقت ایران خودرو -
دکتر محبوبه فرخنده زاده الهیات و معارف اسلامی (گروه آموزشی معارف اسلامی) 051-38805951 1402/11/15 1403/5/15 جاری پاره وقت بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی -
دکتر قاسم براتی دربند مهندسی (گروه آموزشی مهندسی متالوژی و مواد) 051-38805453 1402/09/01 1403/08/30 جاری پاره وقت صنایع شهید کاوه -
دکتر عباس قادری علوم (گروه آموزشی زمین شناسی) 051-38804143 1402/07/01 1402/12/29 پاره وقت خاتمه‌یافته اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور -
دکتر لیلا نجفیان ادبیات و علوم انسانی (گروه آموزشی تاریخ) 051-38805298 1402/07/01 1402/12/29 جاری پاره وقت مؤسسه فرهنگی بیان هدایت نور -
دکتر فرشته مدرسی كشاورزی (گروه آموزشی علوم و مهندسی آب) 051-38805836 1402/07/01 1403/06/30 جاری پاره وقت پژوهشكده اقلیم شناسی وتغییر اقلیم مشهد وابسته به سازمان هواشناسی كشور -
دکتر عباس رسول زادگان مهندسی (گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر) 051-38805156 1402/07/01 1402/12/30 جاری پاره وقت شركت دنیای امن ماهان -
دکتر حسین نقابی مهندسی (گروه آموزشی مهندسی صنایع) 051-38805032 1402/07/01 1403/06/31 جاری پاره وقت شرکت کاوش ایده ورز شریف -
دکتر جعفر نباتی دانشکده کشاورزی(گروه اکروتکنولوژی) 051-38805996 1402/07/01 1402/12/29 خاتمه یافته پاره وقت شركت كشت و صنعت به آرا (چاركلز) PDF
دکتر شیما ابراهیمی ادبیات و علوم انسانی (گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی) 051-38805234 1402/07/01 1402/12/29 خاتمه یافته پاره وقت بنیاد ملی نخبگان خراسان رضوی PDF
دکتر ایمان کاردان مهندسی (گروه آموزشی مکانیک) 051-38805477 1402/06/01 1403/05/31 پاره وقت جاری شرکت نوآفرینان طب آویسا شرق) -
دکتر رسول خدابخشیان کارگر کشاورزی(گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم) 051-38805832 1402/06/01 1402/11/30 جاری پاره وقت شركت صنایع روشنایی افروغ -
دکتر سیده سلیل ضیائی پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی(گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی ) 051-38804866 1402/06/01 1403/05/30 جاری پاره وقت بسیج جامعه زنان سپاه امام رضا (ع) -
حمید موذنی زهان دانشکده علوم (گروه زیست شناسی) 051-38805589 1402/04/01 1402/07/01 تمام وقت خاتمه‌یافته گروه کشاورزی صنعتی زعفران سحرخیز -
دکتر علیرضا سلیمی علوم (گروه آموزشی شیمی) 051-38805544 1402/04/01 1402/09/30 جاری پاره وقت شركت ایران خودرو خراسان -
دکتر حسین ابوترابی زارچی مهندسی (گروه آموزشی مهندسی برق) 051-38805152 1402/01/15 1402/07/15 جاری پاره وقت شركت دانش بنیان كاوش صنعت توس -
دکتر عبدالمجید یوسف ثانی مهندسی (گروه آموزشی مهندسی مکانیک) 051-38805448 1401/11/16 1402/11/16 پاره وقت خاتمه یافته پیام آوران هنر و فناوری شرق PDF
دکتر رضا قنبری علوم ریاضی (گروه آموزشی ریاضی کاربردی) 051-38805658 1401/11/15 1402/06/31 پاره وقت خاتمه‌یافته شرکت توسعه و نوسازی صنایع گداختار -
دکتر هادی اسماعیل پور مقدم علوم اداری و اقتصادی (گروه آموزشی اقتصاد) 051-38805323 1401/11/04 1402/05/03 تمام وقت خاتمه‌یافته بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی -
دکتر الهام ناجی میدانی ادبیات و علوم انسانی (گروه آموزشی زبان انگلیسی) 051-38805233 1401/11/01 1402/10/30 پاره وقت خاتمه‌یافته بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی PDF
دکتر شقایق شایسته صدفیان ادبیات و علوم انسانی (گروه آموزشی زبان انگلیسی) 051-38805232 1401/11/01 1402/11/01 پاره وقت خاتمه‌یافته بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی PDF
دکتر اعظم انصاری حقوق و علوم سیاسی (گروه آموزشی حقوق خصوصی) 051-38805377 1401/11/01 1402/04/31 پاره وقت خاتمه‌یافته دادگستری استان خراسان رضوی -
دکتر سیدمجتبی روحانی مهندسی (گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر) 051-38805122 1401/07/01 1401/12/29 پاره وقت خاتمه‌یافته شرکت نیان الکتریک -
دكتر علیرضا چكشیان خراسانی دانشکده مهندسی (گروه آموزشی مهندسی شیمی) 051-38805020 1401/06/06 1402/06/06 خاتمه یافته پاره وقت شركت دانش بنیان تك ژن زیست PDF
دکتر پارسا پهلوان دانشکده معماری و شهرسازی (گروه آموزشی معماری) 051-38805425 1401/05/01 1401/10/30 خاتمه یافته تمام وقت پارك علم و فناوری خراسان video PDF
دکتر سحر ملازاده بیدختی مهندس (گروه آموزشی مهندسی متالوژی و مواد) 051-38805167 1401/04/01 1401/07/30 تمام وقت خاتمه‌یافته موسسه تحقیقاتی پر طاووس -
دکتر ندا محسنی رودپشتی دانشکده کشاورزی (گروه آموزشی جغرافیا) 051-38805276 1401/04/01 1401/06/31 خاتمه یافته تمام وقت شهرداری حاجی آباد PDF
دکتر علی فیروز زارع دانشکده کشاورزی (گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی) 051-38805795 1401/04/01 1402/04/01 خاتمه یافته پاره وقت سازمان پاركها و فضای سبز شهرداری مشهد PDF
دکتر حیدر زرقی دانشکده کشاورزی (گروه آموزشی علوم دامی) 051-38805745 1401/04/01 1401/11/01 خاتمه یافته پاره وقت شرکت تعاونی پیشگامان پرورش بلدرچین Power Point
دکتر نگار مزاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی (گروه آموزشی زبان فرانسه) 051-38805265 1401/03/19 1401/09/16 خاتمه یافته تمام وقت دفتر ترجمه رسمی شماره 562 PDF
دکتر علی اسماعیلی مهندسی(گروه آموزشی مهندسی مکانیک) 051-38805445 1401/02/18 1402/02/18 پاره وقت خاتمه‌یافته پارك علم و فناوری خراسان رضوی -
دکتر امیر سالاری دانشکده دامپزشکی (گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان) 051-38805594 1401/01/01 1401/07/01 خاتمه یافته پاره وقت موسسه صنعتی گوشت مشهد Powe Point
دکتر امیر راستین طرقی دانشکده الهیات و معارف اسلامی (گروه آموزشی حکمت اسلامی) 051-38805929 1400/12/20 1401/09/16 خاتمه یافته تمام وقت مجمع عالی حكمت اسلامی (شعبه مشهد) PDF
دکتر روح الله باقری دانشکده علوم اداری و اقتصادی (گروه آموزشی مدیریت) 051-38805329 1400/11/01 1401/4/31 خاتمه یافته تمام وقت ایده پردازان جوان فالینوس Powe Point
دکتر قاسم اسلامی دانشکده علوم اداری و اقتصادی (گروه آموزشی مدیریت) 051-38805348 1400/10/15 1401/04/15 خاتمه یافته تمام وقت سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی Powe Point
دکتر بیژن حجازی مهندسی (گروه آموزشی مهندسی شیمی) 051-38805134 1400/10/01 1401/08/18 پاره وقت خاتمه‌یافته شركت پژوهش و فناوری پتروشیمی -
دکتر مهدی فیضی دانشکده علوم اداری و اقتصادی (گروه آموزشی اقتصاد) 051-38805369 1399/11/20 1400/05/20 خاتمه یافته پاره وقت شهرداری مشهد video PDF
دکتر مصطفی توکلی علوم ریاضی (گروه آموزشی ریاضی کاربردی) 051-38805682 1399/11/18 1400/05/17 پاره وقت خاتمه‌یافته موسسه کیفیت رضوی -